Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u 2019. godini gospodarskim subjektima na području Bosne i Hercegovine odobrilo sredstva za Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH. U sklopu toga je kroz aplikaciju JU Radimlja odobreno financiranje osposobljavanja biciklističke staze „Otkrivanje tajne Boljuni“. Cilj projekta je bio spojiti dvije nekropole sa UNESCO liste svjetske baštine kroz novi vid turizma, cikloturizam. Time se nastavilo održavanje organizacije tradicionalne biciklijade kroz općinu i spojem ugodnog i korisnog omogućiti upoznavanje kulturne i prirodne baštine općine Stolac.

____________________________________________________

ENG

In 2019, the Federal Ministry of Environment and Tourism granted funds to economic entities in the territory of Bosnia and Herzegovina for “Transfer for the Development of Tourism in the Federation of B&H”. As part of this, through the application of RadimljaP.I., the financing of creation of the cycling track “Discovering the Mystery of Boljuni” was approved. The aim of the project was to connect two necropolises from the UNESCO World Heritage List through a new type of tourism, cyclotourism. This maintained organizationof the traditional cycling through the municipality and a pleasant and useful opportunity to get to know the cultural and natural heritage of the municipality of Stolac.