Na temelju javnog oglasa za dodjelu donacija iz dobiti J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo ostvarene po godišnjem obračunu za prethodnu godinu, JU Radimlja je aplicirala za projekt ,,Mali čuvari kulturnog naslijeđa“. Kako je raspisani natječaj u 2019.godini bio uspješno ostvaren, realizacija projekta je krenula u 2020.godini. Njime je osposobljen dječji poligon sa popratnim edukativnim sadržajima u svrhu zabave, edukacije, te je ostvaren dodatni sadržaj za najmlađe posjetitelje nekropole stećaka Radimlja.

____________________________________________________

ENG

Little keepers of cultural heritage”, airport Sarajevo

Based on a public announcement to award grants from Public Institution SARAJEVO International Airport Sarajevo Ltd., achieved on an annual basis for the previous year, Radimlja P.I.applied for the project “Little Keepers of Cultural Heritage”. As the tender announced in 2019, was successfully completed, the realisation started in 2020.
It implements a children's training ground with accompanying educational contents for the purpose of entertainment, education and other additional content for the youngest visitors of the Radimlja necropolis.